PK: akt oskarżenia dotyczący działalności spółki Monzap S.A.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M.. Mężczyźnie zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych z działalnością reaktywowanej przedwojennej spółki Monzap S.A.

Oskarżonemu Maciejowi M. prokurator zarzucił:

- nieumyślne przedstawienie nieprawdziwych danych o akcjonariuszach spółki Monzap S.A. wskutek podania jako jedynego akcjonariusza spółki Falcon Investment Group Ltd (art. 587 par. 2 kodeksu spółek handlowych);

- podanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych spółki Monzap S.A. za lata 2006-2011 (art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości);

- zaniechanie poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2006-2011 (art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości);

- zaniechanie sporządzenia sprawozdań finansowych Monzap S.A. za lata 2012-2015 i ich niezłożenie w sądzie rejestrowym (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Czyny zarzucone oskarżonemu zagrożone są karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Jak reaktywowano spółkę

Jak ustalono w toku śledztwa przedwojenna Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego została reaktywowana w 2005 roku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jednemu z warszawskich adwokatów przez spółkę zarejestrowaną w państwie St. Kitts & Nevis, która podawała się za jej jedynego właściciela. Celem reaktywacji spółki było przejęcie należących do niej przed wojną nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie ulic Sobieskiego i Idzikowskiego.

W rzeczywistości szwedzki właściciel przedwojennej spółki utracił jej akcje i prawa do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy umowy pomiędzy rządami Polski i Szwecji z 1949 roku wypłacono mu za to odszkodowanie.

Nieruchomości nie zostały zwrócone

Po reaktywacji spółka zmieniła nazwę na Monzap S.A. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Kilka lat później kontrolę nad spółką Monzap S.A. przejął oskarżony Maciej M., który nienależycie wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych związanych z działalnością spółki. Usłyszał za to zarzuty popełnienia czterech przestępstw.

Spółka Monzap S.A., na wniosek prokuratury, została wykreślona z KRS i nie otrzymała żadnych nieruchomości. Wątek reaktywacji spółki Monzap S.A. i usiłowania wyłudzenia nieruchomości położonych w Warszawie nadal jest badany przez prokuraturę.

 

kom/ march

Źródło informacji: Prokuratura Krajowa