Wyroki skazujące dla członków gangu "Rympałka"

Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżał przed Sądem Okręgowym w Warszawie 16 osób.

To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, którą kierował Marek Cz., pseudonim Rympałek.

Czym zajmowała się grupa

W toku postępowania ustalono, że Marek Cz. pseudonim Rympałek, po odbyciu kary 10 lat pozbawienia wolności, 30 kwietnia 2006 roku opuścił jeden z aresztów śledczych w Warszawie. Kilka miesięcy później założył kolejną grupę przestępczą.

Główną sferą przestępczej działalności grupy kierowanej przez Marka Cz. pseudonim Rympałek był handel narkotykami. Krąg osób uczestniczących – po stronie zbywców lub nabywców – w nielegalnych transakcjach był bardzo liczny i obejmował kilkadziesiąt osób. W toku postępowania ustalono szereg źródeł zaopatrywania członków grupy w znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany, kokainy i heroiny oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. Ustalono również, że przy przemycie papierosów z Ukrainy do Polski grupa współpracowała z grupą przestępczą z Włocławka.

Co zarzucono oskarżonym

Ustalenia poczynione w toku postępowania pozwoliły na oskarżenie Marka Cz. pseudonim Rympałek o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która miała na celu przemyt i handel narkotykami i przemyt papierosów. Zarzucono mu również zlecenie dokonania zabójstwa jednego z członków grupy. O dokonanie tego zabójstwa oskarżono dwóch członków grupy przestępczej - Jerzego B. i Marka R. Na posesji tego drugiego ujawniono zakopane przez sprawców zwłoki zamordowanego mężczyzny. Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił przemyt i handel narkotykami, przemyt papierosów i posiadanie broni palnej.

Rozstrzygnięcie Sądu

W dniu 15 marca 2016 roku postępowanie sądowe w tej sprawie zostało zakończone. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący. Na mocy tego wyroku wszyscy oskarżeni zostali uznani winnymi popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd wymierzył oskarżonym kary:

- Markowi Cz. pseudonim Rympałek wymierzono karę łączną 25 lat pozbawienia wolności,

- Jerzemu B. wymierzono karę łączną 25 lat pozbawienia wolności,

- Markowi R. wymierzono karę łączną 25 lat pozbawienia wolności,

- Dariuszowi L. wymierzono karę łączną 14 lat pozbawienia wolności,

- Radosławowi G. wymierzono karę łączną 14 lat pozbawienia wolności,

- Marcinowi Sz. wymierzono karę łączną 14 lat pozbawienia wolności,

- Markowi G. wymierzono karę łączną 11 lat pozbawienia wolności,

- Krzysztofowi K. wymierzono karę łączną 9 lat pozbawienia wolności,

- Robertowi L. wymierzono karę łączną 8 lat pozbawienia wolności,

- Krzysztofowi T. wymierzono karę 7 lat pozbawienia wolności,

- Sebastianowi K. wymierzono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności,

- Michałowi P. wymierzono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności,

- Marcinowi B. wymierzono karę łączną 5 lat pozbawienia wolności,

- Danielowi G. wymierzono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności,

- Erwinowi K. wymierzono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności,

- Emilowi G. wymierzono karę łączną 4 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

kom/ tnt/

Źródło informacji: Prokuratura Krajowa