Operacja „Long way” - przerzuty nielegalnych imigrantów z Azji

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału SG, w ramach międzynarodowej operacji „Long way”, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali kanał przerzutowy nielegalnych imigrantów z Azji do Europy.

Od początku 2018 r. funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału SG, w porozumieniu ze służbami państw sąsiednich, prowadzili w Polsce działania mające na celu zlikwidowanie kanału przerzutowego nielegalnych imigrantów. Pierwszy przypadek nielegalnego procederu miał miejsce 24 maja 2018 r. w m. Brzegi Górne. Zatrzymano czterech organizatorów przerzutu (obywateli Uzbekistanu) i ośmiu nielegalnych imigrantów narodowości wietnamskiej. 20 sierpnia 2018 r. zatrzymano kolejnych pięciu organizatorów przerzutów (obywateli Słowacji i Ukrainy) oraz dwunastu nielegalnych imigrantów narodowości wietnamskiej. Ustalono wówczas, że zatrzymani na terytorium Polski organizatorzy są członkami zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej i są objęci zainteresowaniem operacyjnym funkcjonariuszy Wydziału ds. Handlu Ludźmi i Nielegalnej Migracji Narodowej Centrali ds. Przestępczości Zorganizowanej Policji Kryminalnej i Dochodzeniowej Republiki Czech, Narodowej Jednostki do Walki z Nielegalną Migracją Republiki Słowacji, a także funkcjonariuszy Pionu Operacyjnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W wyniku międzynarodowej wymiany informacji  ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza liczy co najmniej trzydzieści pięć osób, a swoją działalność prowadziła na terytorium Ukrainy, Słowacji, Polski, Czech i Niemiec od początku 2018 r. W tym czasie udokumentowano kilkanaście przypadków organizowania przerzutów przez granicę polsko-ukraińską i ukraińsko-słowacką. Przerzuconych zostało około stu nielegalnych imigrantów (obywateli Wietnamu, Bangladeszu, Sri Lanki). Ustalono, że za przerzut jednej osoby członkowie grupy pobierali opłatę w wysokości 2500 dolarów. Imigranci dostawali się legalnie drogą lotniczą do Rosji lub na Ukrainę. Tam członkowie grupy zapewniali im wyżywienie i zakwaterowanie, a następnie organizowali dalszy przerzut przez tzw. „zieloną granicę” z Ukrainy do Polski lub z Ukrainy na Słowację. Po przerzucie na terytorium strefy Schengen imigranci byli dalej transportowani (również przez Czechy) do miejsca docelowego na terytorium Niemiec. Funkcjonariusze ustalili także, że grupa przestępcza zajmowała się ponadto produkcją i dystrybucją sfałszowanych dokumentów.

11 marca 2019 r., mając na uwadze zgromadzony obszerny materiał procesowy, służby graniczne i policyjne Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski podjęły decyzję o przeprowadzeniu równoczesnych działań. Funkcjonariusze Wydziału ds. Handlu Ludźmi i Nielegalnej Migracji Narodowej Centrali ds. Przestępczości Zorganizowanej Policji Kryminalnej i Dochodzeniowej Republiki Czech, we współdziałaniu z funkcjonariuszami Narodowej Jednostki do Walki z Nielegalną Migracją Republiki Słowacji, a także z funkcjonariuszami Pionu Operacyjnego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i Wydziału Operacyjno-Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału SG, przeprowadzili działania operacyjne „Long way”. Zatrzymano przestępców bezpośrednio zaangażowanych w proceder organizowania nielegalnej migracji z Ukrainy przez Polskę i Słowację do Czech i dalej na Zachód Europy oraz przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także miejsca, gdzie mogli być przetrzymywani nielegalni imigranci.

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału SG ściśle współdziałali z międzynarodowymi służbami. Wydano Europejski Nakaz Aresztowania wobec jednego z członków grupy. Tylko w tym dniu na terenie Republiki Czeskiej zatrzymano dwanaście osób (obywateli krajów byłego Związku Radzieckiego). Siedem z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.


Źródło: Straż Graniczna,

Ewelina Szczepańska