Kolejne zatrzymania dotyczące SKOK-u Wołomin

25 i 26 lutego 2019 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymano 15 osób w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń kredytów i pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie.

Nawet blisko 4 milionowe pożyczki wyłudzane na "słupy"

Zatrzymane na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim osoby to tzw. "słupy". Zatrzymani, często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe, przedkładali nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów pożyczek i kredytów. Wprowadzali oni w błąd pracowników SKOK w Wołominie wykazując, że posiadają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom. W ten sposób wyłudzano pożyczki w kwotach od 920 tysięcy do blisko 4 milionów złotych. Zatrzymanym zarzuca się pomocnictwo do wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz przedłożenie nierzetelnej dokumentacji w celu uzyskania pożyczek i kredytów. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat. Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie stosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Wielowątkowe śledztwa

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie i Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim śledztwa obejmują swoim zakresem szereg wątków, w tym dotyczący przedkładania w okresie od 2009 roku do 2014 roku w SKOK w Wołominie nierzetelnych poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek.

Śledztwa dotyczące przestępstw związanych z działalnością SKOK w Wołominie

Sprawy dotyczące działającej na terenie Polski w okresie od lutego 2009 roku do października 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie nadzorowane są obecnie w trzech prokuraturach tj. Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie, Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku oraz w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prowadzone są dwa śledztwa. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był Piotr P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu tj. prezesem Mariuszem G., i vice prezesami Joanną P. i Mateuszem G.

1500 pożyczek na kwotę ponad 2,5 miliarda złotych

W toku prowadzonych postępowań badanych jest co najmniej 1500 pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.511.339.850,00 złotych. Do chwili obecnej prokuratorzy przedstawili zarzuty łącznie 1185 osobom, z których 91 zostało tymczasowo aresztowanych. Przeciwko 476 osobom zostały skierowane akty oskarżenia do sądów, z czego 299 osób zostało już prawomocnie skazanych. Akta główne przedmiotowych spraw liczą powyżej 1550 tomów i około 3000 załączników w postaci teczek pożyczkowych.

Zabezpieczenia majątkowe w łącznej wysokości niemal 350 milionów złotych

W trakcie trwania śledztw dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych, w tym na nieruchomościach na łączną kwotę o wartości powyżej 307 milionów złotych, w postaci pieniędzy na łączną kwotę o wartości około 11 milionów złotych, na mieniu ruchomym na łączną kwotę około 7 milionów 250 tysięcy złotych oraz udziały w spółkach na kwotę o wartości powyżej 24 milionów złotych, co stanowi łącznie 349 milionów 250 tysięcy złotych.

Zespoły prokuratorów

Prokurator Krajowy z uwagi na szczególną wagę i zawiły charakter tych postępowań, objął je zwierzchnim nadzorem służbowym, jak również w dniu 12 lipca 2016 roku wydał zarządzenia o powołaniu zespołów prokuratorów do prowadzenia przedmiotowych śledztw w Prokuraturach Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawa-Praga w Warszawie.

 

kom/ dma/ mam/

Źródło: PK