Jak zwiększyć bezpieczeństwo pieniędzy na koncie bankowym?

Czy nosisz ze sobą wszystkie karty płatnicze, bez względu na to, czy są potrzebne, a nawet zapisany PIN do karty w portfelu? Sprawdź, jak zwiększyć bezpieczeństwo swoich pieniędzy na rachunkach bankowych.

Z poradnika Związku Banków Polskich „Cyberbezpieczny portfel” wynika, że do największych błędów użytkowników kart płatniczych należą: noszenie kart w portfelu z pieniędzmi (64 proc. mężczyzn, 67 proc, kobiet), noszenie ze sobą wszystkich kart płatniczych, bez względu na to, czy są potrzebne (56 proc. mężczyzn, 57 proc, kobiet), noszenie przy sobie zapisanego PIN do karty (12 proc. mężczyzn, 19 proc. kobiet), brak dbałości o to, by wpisywać PIN w taki sposób, by nie zobaczyły go inne osoby (po 29 proc. mężczyzn i kobiet).

Jak sprawić by nasze pieniądze na rachunkach bankowych mogły być znacznie bezpieczniejsze. Wystarczy unikać kilku prostych błędów. Jakich?

1. Nie zapisuj numeru PIN na kartkach przechowywanych razem z kartą płatniczą,
2. Nie używaj tego samego hasła do różnych usług płatniczych
3. Natychmiast zgłaszaj utratę karty płatniczej np. na numer +48 828828828.
4. Zawsze mniej włączone oprogramowanie antywirusowe
5. Płać kartą w internecie tylko u zaufanych sprzedawców
6. Korzystaj z zaufanych sieci bezprzewodowych i komputerów
7. Ignoruj maile z prośbą o dane do logowania
8. Nigdy nie zapisuj haseł do bankowości internetowej
9. Nie podawaj nikomu danych do logowania do bankowości internetowej
10. Nie wchodź na stronę swojego banku za pomocą linków z przychodzących maili
11. Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia stron logowania banku
12. Płacąc za pomocą smartfona, zwróć uwagę na oprogramowanie antywirusowe.

Z raportu CERT Orange Polska wynika, że w 2016 r. prawie trzykrotnie (wzrost o 290%) wzrosła liczba ataków złośliwego oprogramowania na urządzenia mobilne i były to głównie ataki na urządzenia z systemem Android. To m.in. efekt upowszechnienia płatności za pomocą smartfonów, czy rosnącej liczby znanych podatności na nieaktualizowane wersje Androida, z których wciąż korzysta część użytkowników.

W poradniku "Cyberbezpieczny portfel" Związku Banków Polskich zaznaczono, że w razie utraty kart i ewentualnie innych dokumentów natychmiast zastrzec je w banku, a następnie zgłosić do najbliższej jednostki policji, a potem w urzędzie gminy, czy konsulacie w przypadku pobytu za granicą. Skradzione dokumenty mogą być bowiem wykorzystane np. do wyłudzenia pożyczki, wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego, kradzieży lub wypożyczenia samochodu lub innych przedmiotów, założenia fikcyjnych firm w celu wyłudzenia kredytów lub zwrotu podatków.

Ogólnopolską bazą danych dla wszystkich dokumentów zastrzeżonych jest system Dokumenty Zastrzeżone (DZ). Baza ta jest powszechnie dostępna, dane trafiają do banków, ale też operatorów sieci komórkowych, pośredników finansowych, Poczty Polskiej, agencji rozliczeniowych, hoteli, firm ochroniarskich, wypożyczalni, agencji pośrednictwa handlu i wynajmu nieruchomości.

Utrata tradycyjnych dokumentów ma też ścisły związek z cyberbezpieczeństwem usług bankowych, bo np. na podstawie skradzionego dowodu osobistego można założyć konto i "mieć możliwość poruszania się swobodnie po cyberprzestrzeni".

Według wydanego przez Związek Banków Polskich poradnika "Cyberbezpieczny portfel", do największych zagrożeń, związanych z korzystaniem z kart płatniczych należą: udostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim, nakłanianie do odwiedzania fałszywej strony internetowej (phishing), przekierowywanie na sfałszowane strony banków (pharming), posługiwanie się kartami skradzionymi lub zagubionymi, zakupy na odległość z wykorzystaniem cudzej karty, klonowanie kart zczytywanych z bankomatów.

W 2015 roku ABW zarejestrowało około 116 procentowy wzrost zagrożeń typu phishing (oszustwo w cyberprzestrzeni). Według danych ZBP, łączna kwota prób wyłudzeń kredytów wyniosła w III kwartale 2016 roku 64 mln 829 tys. 324 zł.

Pod koniec marca podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017 przedstawiciele sektora bankowego i technologicznego działając razem dla edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisali porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Jak mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, „ w obszarze cyberbezpieczeństwa należy współpracować a nie konkurować”. Dziś, banki w Polsce ochraniają 33 miliony kont internetowych z czego 16 milionów aktywnych, codziennie użytkowanych.

Raport „Cyberbepieczny portfel” dostępny jest tutaj:
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/raport_ZBP_cyberbezpieczny_portfel.pdf